041006

Bransjeavtalen

Både Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Norsk Industri har nå fått tilbakemelding om at Industri Energi har godkjent resultatet av årets tariffrevisjon for Bransjeavtale.

For ytterligere informasjon se lenke, http://www.industrienergi.no/default.asp?id=120

Sign.: torild@oaf.nu