270505

Tillitsvalgtkonferansen


Liv innleder

Årets tillitsvalgtkonferansen ble avhodt i Riga 28. - 30. august. I forbindelse med konferansen ble det avholdt  kurs i kvalitetssikring.

 

 

Vi inviterte Liv Undheim, nestleder i Kjemisk som innledet om sammenslåingsprosessen mellom NOPEF og Kjemisk, samt en gjennomgang av Kjemisk Forbund. Det ble diskusjon og spørsmål bl.a. om partipolitiske pengebevilgninger.