Om oljearbeiderforeningenOljearbeiderforeningen (OAF) ble stiftet i 1974

Med Tom Nordahl som første klubbleder.

OAF, med Tom i spissen, var en av stifterne av Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) i 1977;
Vi har fortsatt personell i klubbstyret som var med den gangen. Vår forening er avdeling 10 i NOPEF, så vi kan vel si at vi definitivt er en av NOPEFs eldste klubber.

Selv om bedriften vår har hatt mange navn opp gjennom årene, fra å være amerikansk (Moran Bros.), deretter helnorsk (Morco), så børsnotert (Norcem Drilling, Aker Drilling,Transocean, Procon og Prosafe), med de eierforhold det skapte, til nå å være heleid datterselskap av britiske KCADeutag, så har OAF bestått uansett eierforhold takket være trofaste og lojale medlemmer.

Foreningen organiserer ansatte i KCADeutag Drilling Norge AS innen alle aktuelle tariffområder i selskapet. Avdelingen hadde ved årsskiftet 2005/06 i underkant av 700 medlemmer. Medlemstallet vårt var før vi mistet Tampen i 2004 oppe i over 1000.

Ledervervet i klubben har vært veldig stabilt; følgende har vært klubbledere:

Tom Nordahl f.o.m. 1974 til 1993, da han ble ansatt i NOPEF,
Per Inge Grimsmo fra 1993 til 1997, da han ble forbundssekretær i NOPEF,
Jon Fjose fra 1997 til 2002.

Steve Dagfinn Tverrå 2002 til 01.12.2008

Henning Mørk perioden 01.12.2008 t.o.m. 15.02.2009, ( Dobbelt verv som K-HVO / klubbleder i 2,5 mnd.) 

Nåværende leder er: Tore Hegerberg, som overtok ledervervet 15.02.2009.

Styret for øvrig: Se "Kontakt oss". Her er info om det til enhver tid sittende styret, med e-postadresser og telefonnr.

Når det gjelder foreningens formål, vises det til vedtektenes § 2.

Oljearbeiderforeningens hjemmesider ble opprettet i 2002. Vi har eid domene- og bruksrettigheter/off. beskyttelse, som opphav til navnet siden 1999; etter de målingene vi har foretatt f.o.m. 1/10-02 til 15/01-06, har vi hatt mer 
325 000 treff på våre gamle hjemmesider, så vi kan fastslå at sidene er svært mye brukt. dette gir oss tillit til at våre medlemmer og andre har hatt og har stor nytte av den informasjonen vi får lagt ut. Nye sider ble tatt i bruk 1. januar 2006 med web-hotell (hostet av 123 on web ), noe som gir oss mange muligheter framover.

Verneombudstjenesten (VOT) har vært og er en viktig del av klubbapparatet, selv om den selvsagt er selvstendig. Verneombudene representerer alle, uavhengig av den enkeltes organisasjonstilhørighet. ut fra dette har klubben finansiert domene-beskyttelse av navnet og forkortelsen, da vi dessverre ser at navnene til VOT ellers kan bli kommersielt utnyttet.

Foreningen vil i tida framover bestrebe seg ytterligere på å forbedre sidene, men ikke minst vil vi bli flinkere til å få ut mer informasjon om ting som rører seg innen foreningen og bedriften som helhet.

Vi ber derfor våre medlemmer komme med innspill i saker de ønsker å formidle via sidene. I tillegg ønsker vi forslag til endringer som kan forbedre selve sideoppsettene, med innhold.

OD har en liten info om: Norsk oljehistorie i korte trekk