Vedtekter

På denne siden finner du vedtekter for Oljearbeiderforeningen. 

Vedtektene for 2019. disse ble endret på ekstraordinært årsmøte og er sendt til Forbundet og godkjenndt.

Relaterte pdf-filer:
vedtekter_oaf_rev2019.pdf